Nuttige info

1. Nieuwe leden

Wanneer u zich als nieuw lid aanmeldt bij de Heksentrappers, dient u ook lid te worden van Cycling Vlaanderen. U meldt zich aan bij de ondervoorzitter en die zorgt voor de afhandeling van de administratieve mallemolen.

Een vergunning kost €28 voor een individueel lid en €33 voor een familievergunning. U betaalt dit bedrag aan de club. Wij storten dit door aan Cycling Vlaanderen met de mededeling die aan uw vergunningsaanvraag vast hangt.

2. Huidige leden

De leden van onze club hebben de nieuwe vergunningen van Cycling Vlaanderen. Er moet elk jaar opnieuw lidgeld betaald worden. Dit wordt gemakshalve steeds afgehandeld met de kledijdagen.

(Gaat jaarlijks door na het afsluiten van het zomerseizoen, begin oktober.)

3. Clubkledij

Als fietsend lid van de club is men verplicht in clubkledij deel te nemen aan ritten van Cycling Vlaanderen en van de club. Iedereen die mee fietst moet zich dus een basispakket aanschaffen. (bv. zomertrui, zomerbroek, wintervest, winterbroek)

Na afsluiten van de zomerperiode kan er half oktober nieuwe kledij (bij)besteld worden aan de tarieven die dan van toepassing zijn.

In het daarop volgende seizoen kunnen dan punten bijeen gefietst worden om deze kledij terug te verdienen, met een maximum van € 190. Er kan nooit méér terugverdiend worden dan dat er is aangekocht. 

Wie hier meer uitleg over wenst kan dit steeds bekomen bij de secretaris.

Daarbovenop krijgt men per 50 punten een waardebon van de club van €10. 

Dit geldt ook wie laureaat rijdt in de zomer of winter, die kan een waardebon van €10 verkrijgen.
Het verkrijgen van de waardebonnen verloopt via het bestuur.  Ze worden uitgereikt op de algemene vergadering.
Deze bons kunnen gebruikt worden voor aanschaf kledij, familie-uitstap, deelname BBQ, Halloween of een clubmaaltijd.

4. Clubritten

In het zomerseizoen wordt elke zondag gestart aan ons lokaal ’t Zwijntjeshof om in groep een ritje af te malen.

De A-groep vertrekt om 8u30 en rijdt ritten tussen 60 en 80 km met een snelheid rond de 30 km/u (A1) en een snelheid rond de 28 km/u (A2).

De B-groep vertrekt om 9u00 en rijdt iets bescheidener ritten rond de 50 km met een snelheid rond de 26 km/u B1) en een snelheid rond de 24 km/uur (B2)

Na het ingaan van het zomeruur worden ook weekritten ingelast en dit op dinsdag vanaf 18u30. Van begin mei tot eind augustus is dit vanaf 19u00.

5. Ritten zelf uitstippelen

Om het gevoel van engagement nog te verhogen vragen we aan iedereen die het wil, voor zichzelf eens te zien welke dinsdag- en/of zondagrit hij of zij eens wil uitstippelen. Zo hebben we verschillende invalshoeken en daardoor ook meer variabele ritten.

“Gidsende kopmannen” krijgen voor die respectievelijke rit dubbele punten (4 punten) op voorwaarde dat en minimum 5 fietsers zijn.

Gidsende kopman heeft de leiding van de groep en ziet toe op de snelheid van de groep.

6. Ritten Cycling Vlaanderen

Er kunnen punten verzameld worden door het rijden van ritten georganiseerd door clubs die aangesloten zijn bij Cycling Vlaanderen.

Ritten in Oost-Vlaanderen (door aangesloten clubs bij Cycling Vlaanderen) :
Als je ingescand bent bij een rit worden de punten automatisch doorgegeven aan de Heksentrappers.

Ritten in andere provincies (door aangesloten clubs bij Cycling Vlaanderen) :
Breng je deelnemerskaart binnen bij een lid van het bestuur.  Uw punten worden bijgeteld.

7. Laureaatschappen

Zie : www.cyclingvlaanderen.be/laureaatschappen

Controleblad: vlaamslaureaatschap.pdf

8. Sportkorting

U kan bij uw mutualiteit sportkorting krijgen. Zo krijgt u jaarlijks een deel van uw lidgeld terugbetaald.  Het formulier kan je downloaden op de website van Cycling Vlaanderen/ voordelen/tussenkomst ziekenfonds.  Dit formulier kan je dan indienen bij uw mutualiteit. Hoeveel de tussenkomst bedraagt hangt af van mutualiteit en leeftijd van de aangeslotene.